Verloting 2 stuks AEM digitale controlbox

Verloting 2 stuks AEM digitale controlbox

Zoals al eerder aangekondigd is AEM bezig met het ontwikkel van een digitale controlbox. Het testen van onze prototype is nu afgerond en we gaan nu de laatste fase in en daarbij willen we jullie hulp inroepen.

Aan degenen die voor ons de meest waardevolle inbreng in hard/software kan geven stellen we 1 van de 2 digitale regelingen ter beschikking. Kijk hieronder voor de hard/software opzet en de voorwaarde om kans te maken op dit buitenkansje.

Belangrijk:
We zijn op zoek naar ideeën/invullingen waardoor de control box in ontwerp/functionaliteit en/of prg. opzet waardoor deze voor gemiddelde gebruiker makkelijker te bedienen/overzichtelijker blijft/wordt. Waardevolle extra functies onder deze voorwaarde zijn natuurlijk meer dan welkom.
Tip: we zijn niet opzoek naar functies waardoor bedieningsgemak en prg. gebruik in het geding komen.Beperk je dus tot simpele stappen en bedenk daarbij dat deze regeling voor het grote publiek toegankelijk moet zijn.

Hardware:
Besturingskast
Ingebouwde display met bedieningsknop
2x stopcontact (trommelmotor / hogedruk pomp)
2x stopcontact (extra functies)
Externe zekering houder
Aan/uit hoofdschakelaar
Ethernet (netwerk) aansluiting
extra aansluiting (?)
Micro processor

Software: (prg. opbouw)
Hoofdscherm = actuele wacht spoeltijd / tijd
onderliggende scherm 1
1. Grafity / pompgevoed instelling
Onderliggende scherm 2
# instellingen 2x extra stopcontact aansluitingen
1. dag/nacht schakel prg.
2. in/uit schakelen min. Niveau bewaking

Alarm opbouw:
Minimaal niveau = ingestelde nalooptijd actief
Einde nalooptijd = trommelmotor/hogedrukpomp STOP
3x (instelbaar?) prg afloop min. niveau = Alarmmelding STOP systeem
# 3x alarmmelding zichtbaar op bedieningsscherm
STOP systeem = trommelmotor/hogedrukpomp stopcontact en op de ander 2 ingestelde stopcontacten (alleen als min. Bewaking = actief)

Alarm terugkoppeling:
SMS / Mail ?

Log:
500 opgeslagen cyclussen
100 Alarmmeldingen
Datum + tijd wordt per cyclus /melding opgeslagen

Ethernet aansluiting:
Netwerk bediening/uitlezing

Extra aansluiting:
Temperatuur + alarmmelding bij afwijking buiten ingestelde waarde

Uitlezing/bediening:
App voor bediening / uitlezen via tablet en smartphone

Voorwaarde:
# DEEL & LIKE dit nieuws item op Facebook
# Inbreng onderbouwd formuleren in het nieuws item op Facebook
# Door AEM zullen de ingebrachte verbeteringen/toevoegingen beoordeeld worden.
# Personen die in aanmerkingkomen voor de verloting zullen via facebook bekend gemaakt worden inclusief hun inbreng
# Onafhankelijke verloting
# Actuele terugkoppeling + invullen testrapport